Trond Merdem er nå inne i sitt tredje år som tekniker i Storm Elektros svakstrømsavdeling.

Jeg trives veldig godt i Storm. Her er det godt miljø og god takhøyde, forteller han.

Høyt under taket er det også i Hvaler Kirke. Her setter Trond i disse dager opp nytt brannvarslingsanlegg. Storm Elektro har allerede satt opp ny brannsentral. Denne er koblet opp mot et pre-action sprinkleranlegg, og med direkte varsling til brannvesenet. Riksantikvaren er med å finansierer prosjektet.

Jeg har tidligere jobbet med blant annet adgangkontroll og alarmsystemer på militæranlegg. I Storm Elektro har jeg fått muligheten til å få være med å bygge opp vår svakstrømsavdeling. Dette er spennende, og vi har nå bred kompetanse på flere felt innen svakstrøm og sikkerhetssystemer.

Storm Elektros svakstrømsavdeling ledes av Ådne K. Stene, og kan nåes på telefon: 99 28 45 98