Maksvokter

Maksvokter

Vi har utviklet en maksvokterløsning med Wago PLS

Flere får nå effekttariffer, da betaler man for de høyeste effekttoppene. De nye prismodellene er basert på hvilken effekt du benytter i nettet. Nettleie bestemmes av makseffekten du benytter i løpet av en måned. Da er det lønnsomt å spre strømforbruket gjennom hele døgnet.

NorgesNett Fredrikstad har laget en god fremvisning på hvordan dette kan gjøres.


Ta kontakt

Vi utfører alt av elektro-arbeider, ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt!


Styringen av strømforbruket kan gjøres manuelt, ved at man skrur av noe før man skrur på noe annet. Det oppleves gjerne tungvint og lite effektivt. Derfor har vi utviklet en løsning basert på Wago PLS. Wago PLS kan utvides til det antallet innganger og utganger som det er behov for, og den kan ta imot bus signaler fra energimålere eller kommunisere med KNX, BACNet eller andre systemer.

PLSen kobles mot strømmåleren i bygget enten via pulssignaler eller BUS-signaler. De uprioriterte lastene kobles mot PLSen enten via releer eller BUS-signaler.

På alle lastene stiller man inn

  • Minimum utkoblingstid
  • Minimum innkoblingstid
  • Maksimum utkoblingstid

Når strømforbruket er høyere enn settpunktet, legges den lasten som har vært færrest ganger utkoblet ut først. Den ligger ute i innstilt minimumstid. Hvis ikke strømforbruket er under settpunktet blir den liggende ute til maksimum utkoblingstid har gått. Da ligger den inne minimum innkoblingstiden før den kan tas ut igjen.

Settpunkt på når lastene skal kobles ut stilles i panelet. Panelet viser sanntidsforbruk, overforbruk og historikk.

Vi bruker Exor paneler for å visualisere innstillinger og grafer. Panelene kan brukes lokalt eller via netverk. Maksvokterprogrammet er laget med BACNet tagger slik at alle innstilinger kan hentes opp av andre visualiserings programmer for eksempel Citect Facilities.