Sikkerhet

Sikkerhet

Brannalarm-, Nødlys-, Kameraovervåkning-, Innbruddsalarm-, Overfallsalarm- og adgangskontrollsystemer

Vi kan blant annet hjelpe deg med


Kameraovervåkning
Innbruddsalarm

Brannalarm
Adgangskontroll

Ta kontakt

Vi utfører alt av elektro-arbeider, ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt!


Er din bedrift godt nok sikret mot brann eller tyveri? Vi tilbyr kontroll, service, nyinstallering, idriftsettelse og prosjektering av de mest solide og gjennomprøvde systemene i bransjen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Automatiske brannalarmsystem

Som en FG:760 sertifisert bedrift innehar vi bred kunnskap innenfor automatiske brannalarmsystemer, i samarbeid med våre solide leverandører leverer vi komplette løsninger tilpasset beregnet bruk og byggenes egenskaper. Våre teknikere er FG:750-sertifiserte og kvalifiserte til å utføre lovpålagte kontroller, installasjon, programmering og prosjektering av automatiske brannalarmsystemer.

Våre hovedleverandører er: Hedengren Honeywell Eltek Nortek Elotec Schneider ESMI

Automatiske slukkesystemer

I samarbeid med våre leverandører leverer vi komplette automatiske slukkesystemer spesialtilpasset for hvert prosjekt. Automatiske aerosol-slukkesystemer er svært godt egnet i serverrom, tavlerom, arkiver og andre rom der automatisk sprinkleranlegg ikke er hensiktsmessig.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller en uforpliktende prat.

Nødlyssystemer

Storm Elektro har bred kompetanse innenfor nødlyssystemer, i samarbeid med våre solide leverandører leverer alt fra små enkle systemer, til store komplekse installasjoner. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne et nødlyssystem tilpasset deres ønsker, behov og byggverk.

Kameraovervåkning (ITV)

Kamerateknologien er under stadig utvikling. Storm Elektro er alltid oppdatert på produktene som er på markedet.

Vi tilbyr prosjektering, montering, idriftsettelse og service på de fleste ITV-systemer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi med å finne de rette løsningene for dere!

Automatiske innbruddsalarmsystemer

Flere og flere bedrifter ønsker å sikre sine lokaler, økende kriminalitet i samfunnet øker behovet for sikring av verdier og byggverk. Med brukervennelige systemer sikrer du deg mot uvedkommende med uærlige hensikter.

Storm Elektro, i sammarbeid med våre solide leverandører prosjekterer, installerer og idriftsetter automatiske innbruddsalarmsystemer tilpasset deres behov og ønsker. Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Storm Elektro er et FG:760 sertifisert foretak med FG:750 sertifisert teknikere.

Storm Elektro innehar sentral godkjenning som utførende av brannalarm- og ledesystemer opp til tiltaksklasse 3.