Batteriretur® er organisert for å oppfylle kravene til kasserte batterier i avfallsforskriften og fra etableringen senhøsten 1993 er oppdraget oppfylt, år etter år etter år. Storm Elektro Fredrikstad har hatt prosjekteringsansvar og installasjon for nye kontor- og produksjonslokaler for As Batteri Retur. Vi har lang og god erfaring med prosjektering og installasjoner for næringsbygg, og kan bistå med rådgivning, prosjektering og installering av slike anlegg. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.